Befolkning

Ø      Folkgrupper: Genom årtusenden har otaliga folk passerat genom och bosatt sig i Iran, vilket skapat en etnisk mångfald i befolkningen. Det största inflytandet har kommit från norr, Kaukasus och Centralasien, först genom de indo-europeiska stammar som under första och andra årtusendet f.Kr. vandrade in över den iranska högplatån och sedan genom de turkfolk och mongoler anlände på 400-talet e.Kr. Folkvandringar från väst, främst greker, judar och araber, har haft mindre betydelse för landets befolkningsuppsättning.

Ø      Iranier: Iranier är nationalbeteckningen på Irans befolkning som idag uppgår till 74 miljoner, vilket motsvarar 40 invånare/km².

Ø      Perser: Irans befolkning består till övervägande delen av perser. Persiska är officiellt språk och talas av hela befolkningen. Som turist klarar man sig dock bra med engelska i Iran. Persiska är i likhet med svenskan ett indo-europeiskt språk och skrivs med modifierat arabiskt alfabet.

Ø      Azerbajdzjaner: Nordvästra Iran bebos av azerbajdzjaner som utgör knappt en fjärdedel av befolkningen. Azerbajdzjanerna är turkar och talar azeri-turkiska.

Ø      Kurder: Längs gränsen mot Turkiet och norra Irak ligger kurdernas område. Kurderna utgör närmare tio procent av befolkningen. De talar kurdiska.

Ø      Andra folkgrupper: I Iran lever även mindre grupper av araber, balucher, armenier, turkmener, lurer och qashqa'ier.