Lästips

Svenska    Engelska

Ø      Svenska:

Historia

Mohammad Fazlhashemi, Att civilisera ett röfvarland": den svenska pressens syn på svenska officerare i Persien 1911-1915, 1998.

Mohammad Fazlhashemi, "Att kultivera den slumrande Orienten": pressens bild av moderniseringen av mellankrigstidens Persien, Presshistorisk årsbok, 2001.

Mohammad Fazlhashemi, Exemplets makt: föreställningar om Europa/Väst i Iran 1850-1980, 2000.

Mohammad Fazlhashemi, "Med lag skall landet byggas" : om förmedlingen av europabilden till Iran 1850-1910, Idéhistoria i norr, 1998.

Mohammad Fazlhashemi, Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land, Sverige och de Andra, 2001.

Michael Nordberg, Asiens historia: från forntiden till 1914, 1971.

Michael Nordberg, Profetens folk: stat, samhälle och kultur i islam under tusen år, 2001.

Åke Ohlmarks, Alla Irans härskare, 1979.

Andreas Ådahl (red.), Iran genom seklerna: en svensk antologi, 1971.

Karin Ådahl (red.), Sverige och den islamiska världen: ett svenskt kulturarv, 2002.

Konst

Ture J. Arne, Forniransk kultur : utställning av fynden från svenska Iranexpeditionen 1932-1933 samt andra fynd från Iran, 1940.

Ture J. Arne, Svenskarna och Österlandet, 1952.

André Godard, Iran: persiska miniatyrer - Kejserliga biblioteket, 1965.

Lars Hjelmstedt, Den islamiska kalligrafin: dess ursprung och särart, 1989.

Edith Porada, Forn-Irans konst före islam, 1965.

Henri Stierlin, Islamsk arkitektur, 1995.

Shapour Varzdari, Persiskt kök : månghundraåriga traditioner och moderna recept, 2001.

Karin Ådahl, Orientalismen i svensk konst : islamiska föremål, förebilder och influenser i konst och konsthantverk, 1990.

Karin Ådahl, Shah u gada: Prinsen och dervischen : [sju persiska miniatyrer], 1995.

Karin Ådahl (red.), Sverige och den islamiska världen: ett svenskt kulturarv, 2002.

Litteratur

Mana Aghaee, Lexikon över iranska författare i Sverige, 2002.

Ingemar Algulin, Persisk Litteratur i västerländsk spegel, 1998.

Marianne Aspelin, Reza och hans dumma hustru : saga från Iran, 2001.

Farid ad-din 'Attar, Mantiq-ut-tayir, 1929.

Farid ad-din 'Attar, Tazkiratu'l-awliya (Vännernas minne), 1931.

Hussein Azad, Persiska dikter, 1921.

Fateme Behros, Fångarnas kör: roman, 2001.

Fateme Behros, I skuggan av Sitare: roman, 2004.

Fateme Behros, Som ödet vill: roman, 1997.

Fateme Behros, Svensk-persiska ordspråk, 1989.

Ashk Dahlén, Jalâl al-dîn Rûmis sufiska kärleksbegrepp : en fenomenologisk studie om poesi och mystik, Svensk religionshistorisk årsskrift, 2001.

Carl-Göran Ekerwald, Persiska antologin, 2002.

Abu'l Qasim Firdawsi, Shah-Nama I-V, 1931.

Stefan Foconi (red.), Iran berättar: Dans på slak lina: elva noveller, 2004.

Nizami Ganjavi, Sikandar-Nama, 1933.

Hushang Golshiri, De fördunklades kung, 2002.

Muhammed Schemseddin Hafis, Hafis tolkad efter Hans Bethge av Eric blomberg, 1921.

Sadeq Hedayat, Den blinda ugglan, 1965.

Carina Jahani, Svenska läsare i möten med persisk litteratur, Den Nordiska mosaiken, 1997.

Omar Khayyam, En liten bok med Omar Khayyams fyraradingar, 1997.

Omar Khayyam, Rubaiyat, 1993 (1928).

Omar Khayyam, Rubaijat (Fyraradingar), 1994.

Carl G. Martinsson, Getingboet och nitton andra noveller från Iran, 1983.

Faramrz Moazzami, Labryrint, 2002.

Namdar Nasser, På vägen till Sverige: sju sällsamma berättelser om sju iranska flyktingar, 1999.

Ulla Olsson, Vem är hjälte?: iranska traditioner i tidiga furstespeglar och Jalal al-Din Rumis Masnavi, 1995.

Jalal al-din Rumi, Vassflöjtens sång, 2001.

Jalal al-din Rumi, Mesnavi, 1933-39.

Hakim Sana'i , Hadiqat, 1928.

Sohrab Sepehri, En oas i mörkret: Dikter i urval, 2000.

Mahmud Shabistari, Gulshan-i raz (Mystikens rosengård), 1926.

Muslihedin Sa'adi Shirazi, Golistan eller Rosengården, 2003.

Ahmad Shamloo, Bortom kärleken, 1999.

Bo Utas, Det långsamma uppbrottet: iransk kvinnlig poesi i fِörvandling, Ord & Bild, 1984.

Bo Utas, Kan persisk poesi öِversättas?, in Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 1994.

Bo Utas, En kvinnlig iransk diktare: Forugh Farrokhzad och Den mekaniska dockan, Orientaliska Studier, 1981.

Bo Utas, Nima Yushij, en persisk modernist, Orientaliska Studier, 1969.

Bo Utas, Persisk litteratur, Orientalisk diktning, 1970.

Bo Utas, Persisk litteratur, Utomeuropeiska litteraturer, 1966.

Bo Utas, Sohrab Sepehri: 'Vattnets fotsteg' & 'Om Sohrab Sepehri', Artes 17, 1991.

Bo Utas, Sufism och orientalisk litteratur, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Meddelanden, 1978.

Andreas Ådahl (red.), Iran genom seklerna: en svensk antologi, 1971.

Religion

Gudmar Aneer, Känslostorm, martyrskap och fanatism : iransk religiositet och västerländska bilder, Svensk religionshistorisk årsskrift, 1996.

Mats Bergenhorn, 99 frågor om islam: och något färre svar, 2004.

Jean chevalier, Sufismen, 1993.

Ashk Dahlén, Sufismen i det moderna Iran, Levande sufism, 2001.

Antoon Geels, Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 1999.

Christer Hedin, Islam i vardagen och världen, 1994.

Jan Hjärpe, Tusen och en natt & den elfte september: tankar om islam, 2003.

Lars Erik Högberg, Bland Persiens Muhammedaner, 1920.

Michael Nordberg, Profetens folk: stat, samhälle och kultur i islam under tusen år, 2001.

Henrik Samuel Nyberg, Irans forntida religioner, 1937.

Lennart Olsson, De avestiska gatha'erna: en inledande studie, 1994.

Edgar Reuterskiöld, Zarathustras religionshistoriska ställning, 1914.

David Thurfjell, Shia, Blågul islam?, 1999.

Karin Ådahl (red.), Sverige och den islamiska världen: ett svenskt kulturarv, 2002.

Reseskildringar

Tomas Andersson och Stefan Foconi, Gubben i taket. Några Iran, 2003.

Eric Carlberg, På uppdrag i Persien: glimtar från en trettioårig vistelse under solens och lejonets tecken, 1962.

Claes Leonard Carlström, Några minnen och erfarenheter från Persien som läkare vid gendarmeriet, 1916.

Sven Delblanc, Zahak - Persiska brev, 1971.

Carl Gustav Ferdinand Fagergren, Bref från Persien, 1871.

Sven Hedin, Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien: reseminnen, 1887.

Sven Hedin,  Konung Oscars beskickning till schahen af Persien år 1890, 1891.

Willy Kyrklund, Till Tabbas, 1959.

Ivar Lassy, Persiska mysterier, 1917.

Azar Mahloujian, Tillbaka till Iran, 2004.

Eva Nyberg, Iran i kamp med det förflutna, 1981.

Per Nyström, Fem år i Persien som gendarmofficer, 1925.

Hjalmar Pravitz, Från Persien i stiltje och storm, 1918.

Ellen Rydelius, Pilgrim i Persien: skildringar från det moderna Iran, ett land i stöpsleven, 1941.

Armin Vámbéry, Resa i Persien, 1869.

Samhälle

Fateme Behros Falsafi, En dotter berättar: om seder och traditioner i Iran, 1990.

Hans Bäckman, Inte bara shi'a: en bok om Iran och dess minoriteter, 1992.

Magnus Killander, Vägval för Iran, 1999.

Marianne Liliequist, I skuggan av "Inte utan min dotter": exiliraniers identitetsarbete, 1996. Rutger Lindahl, Utländska politiska system, 2001.

Andreas Ådahl (red.), Iran genom seklerna: en svensk antologi, 1971.

 

 Ø      Engelska:

 Art

Nader Ardalan, The Sense of Unity: The Sufi Tradition of Persian Architecture, 2000.

Oleg Grabar, Mostly Miniatyres: An Introduction to Persian Painting, 2002.

Penelope Hobhouse, The Gardens of Persia, 2003.

M.R. Moghtader, The Persian Garden: Echoes of Paradise, 1997.

Venetia Porter, Persian Painting, 2004.

Julian Raby, Qajar Paintings: Figure Paintings from Nineteenth Century Persia, 1999.

Peter Willborg, Chahar Mahal va Bakhiari: Village, Workshop and Nomadic rugs of Western Persia, 2002.

History

Andreas Ådahl, Iran through the Ages: a Swedish Anthology, 1972.

Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power, 2000.

Clement Huart, Ancient Persia and Iranian civilization, 1996.

Homa Katouzian, Mosaddiq and the Struggle for Power in Iran, 1999.

Homa Katouzian, State and Society in Iran: From Constitution to the Rise of the Pahlavi State, 2000.

Nikki Keddie, Qajar Iran: The Rise of Reza Khan, 1796-1925, 1999.

Stephen Kinzer, All the Shah's men: an American coup and the roots of Middle East terror, 2003.

Michael M. Mazzaoui, Safavid Iran and Her Neighbors, 2003.

Charles Melville, Safavid Persia: History and Politics of an Islamic Society, 1996.

Arthur T. Olmstead, History of the Persian Empire, 1959.

Sir Percy Sykes, History of Persia, 2003.

Josef Wiesehofer, Ancient Persia, 2001.

Literature

A.J. Arberry, Classical Persian Literature, 1995.

Farid al-din Attar, The Speech of the Birds, 1998.

Coleman Barks, The Hand of Poetry: Five Mystics of Persia, 1993.

Gertrude Bell, The Hafiz Poems of Gertrude Bell, 1995.

Edward E. Browne, A Literary History of Persia, 4 vols, 1997.

J.T.P. De Bruijn, Persian Sufi Poetry: An Introduction to the Mystical Use of Classical Persian Poems, 1997.

Michael C. Hillman, A Lonely Woman: Forugh Farrokhzad and Her Poetry, 1987.

Homa Katouzian, Sadeq Hedayat: The Life and Legend of an Iranian Writer, 1992.

Azar Nafisi, Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books, 2003.

Elisabeth A. Reed, Persian Literature: Ancient and Modern, 2001.

Annmarie Schimmel, As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam, 2001.

Annmarie Schimmel, I am Wind you are Fire: the Life and Work of Rumi, 1992. 

Religion

Karen Armstrong, Islam: A Short History, 2001.

Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, 2003.

William C. Chittick, Sufism: A Short Introduction, 2000.

Henry Corbin, The Man of Light in Iranian Sufism, 1996.

Ashk Dahlén, Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran, 2003.

Paul Kriwaczek, In Search of Zarathustra, 2003.

Seyyed Hossein Nasr, Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, 2004.

Seyyed Hossein Nasr, Islam and the Plight of Modern Man, 2002.

Seyyed Hossein Nasr, Sufi Essays, 1999.

Annmarie Schimmel, Islam: An Introduction, 1992.

Annmarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975.

Society

Fariba Adelkhah, Being Modern in Iran, 1999.

Nikki Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, 2003.

Nikki Keddie, Religion and Politics in Iran, 1985.

Vanessa Martin, Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of a New Iran, 2003.

Afshin Molavi, Persian Pilgrimages: Journeys across Iran, 2002.

Elaine Sciolino, Persian Mirrors: The Elusive Face of Iran, 2001.

Travel guides

Patricia L. Baker, Iran, 2005 (The Bradt Travel Guide).

Helen Loveday, Iran, 1999 (Odyssey Illustrated Guide).

Maria O’Shea, Culture Chock! Iran, 1999.

Pat Yale & Anthony Ham, Iran, 2001 (Lonely Planet Guide).