Tullbestämmelser

Ø      Vid ankomsten: Alla personliga tillhörigheter, nya eller begagnade, inklusive kamerautrustning, radioapparater, datorer, bandspelare, smycken, etc., är befriade från tull och andra pålagor, förutsatt att de tas upp på den deklarationsblankett, vars original tullen behåller medan kopian, vederbörligen stämplad av tullen, behålls av besökaren tills han avreser från Iran. Alkoholhaltiga drycker är förbjudet att införa medan tobak och mediciner får införas fritt för personligt bruk. 

Ø      Vid avresan: Alla artiklar som anges på deklarationsblanketten liksom alla inköp som gjorts i Iran – förutsatt att de är avsedda för personligt och inte kommersiellt bruk får fritt föras ut. Det finns dock en begränsning på två persiska mattor (som är mindre än 6 m²), 150g guld och 3kg silver. Om man vill överstiga de tillåtna kvantiteterna krävs officiellt ett exporttillstånd från det lokala tullkontoret, men turister brukar i regel tillåtas ta med sig en rimlig mängd souvenirer hem. Någon begränsning på kilim-mattor finns inte. Det är tillåtet att föra in och ut den iranska valutan ur landet så länge det kontanta beloppet inte överstiger IR500,000. Imam Khomeini flygplats i Teheran har har taxfree affärer med försäljning av kosmetika, hantverk och iransk konfekt.

  

Ø      Information: För ytterligare frågor kontakta Irans tull.  Se vidare, www.irica.gov.ir

  

Ø      Körkort & tillstånd: För att köra bil i Iran måste man ha ett internationellt körkortstillstånd. Om man tar med sig en bil in i landet skall man skaffa en carnet de passage från Mototmännens riksförbund i Sverige. Se vidare, www.motormannen.se