Välkommen!

Iran-Sweden Friendship Society (Vänskapsföreningen Iran-Sverige) är en ideell förening som bildades 2004 med syfte att underlätta och utveckla vänskapliga kontakter och utbyte mellan Sverige och Iran genom insatser inom kultur, utbildning, turism och handel.

ISFS värnar om att fördjupa vänskapen mellan de båda ländernas folk och främjar särskilt kännedomen om persisk kultur och intresset för persiska språket. Föreningen har även som mål att öka medlemmarnas kunskaper om Irans natur, geografi, historia, samhälle, religion, seder och bruk m.m.

ISFS verkar som en partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige och i Iran, och upprätthåller ett nätverk mellan människor med anknytning till eller intresse för de båda länderna.

ISFS erhåller inga statliga eller kommunala bidrag till sin verksamhet. All finansiering sker genom medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

ISFS arrangerar studiebesök, kulturaftnar och vänskapsträffar i Sverige och i Iran. Dessutom sprider föreningen information om olika aktiviteter med anknytning till Iran som anordnas av andra organisationer, företag och enskilda personer i Sverige.

Medlemskap i ISFS står öppet för alla som vill utveckla vänskapliga kontakter, mellan Sverige och Iran, i överensstämmelse med föreningens syfte. Khosh amadid !