Verksamhet 2005

Persiskt hantverk i tiden, 22-24 februari, J.P. Willborg Gallery and Workshop

En levande utställning med hantverkare från Iran. Även utställning med J.P. Willborgs utvalda persiska mattor. Medverkande: Gholamali Nasiri Khatamabadi, trähantverkare, och Mohammed Eskandari, silver- och koppargravör.

Handgravyr i Iran

I Iran har gravyr använts som dekoration på konst- och bruksföremål sedan mycket lång tid tillbaka. Den iranska gravören arbetar traditionellt sett för hand i en egen verkstad. Handgravören har noggrannhet och sinne för skönhet, eftersom han eller hon arbetar med mycket små detaljer. Gravyr görs traditionellt på olika metaller som koppar, silver, guld och vissa legeringar. Innan gravyren börjar täcks föremålets baksida med tjära vilket förhindrar att föremålet blir "vågigt" som ett resultat av hamrandet. Gravören överför sedan det valda mönstret på konstverket och med ett särskilt verktyg, som kallas nimbor, graverar han eller hon dess huvudlinjer. Därefter inristas olika mönster med olika slags mejslar på konstverkets yta. Konstverkets slutliga utformning och skönhet beror på hantverkarens egen kreativitet och färdighet. I denna utställning medverkar Mohammed Eskandari som är silver- och koppargravör.

Trähantverk i Iran

Det iranska trähantverkets anor går tillbaka till för-islamisk tid då trä utgjorde ett viktigt grundmaterial i konst och arkitektur. Man byggde byggnader i trä som förskönades med olika hantverksmetoder. Under safavidisk tid (1501-1722) nådde trähantverket sin höjdpunkt både inom arkitekturen och konsthantverket. I synnerhet utvecklades det s k mo'arraqa hantverket som består i att hantverkaren sammanför olika färgade träbitar bredvid varandra efter ett särskilt mönster. Ibland används även elfenben, pärlor eller metall för att smycka mo'arraqa föremål. Detta hantverk går till på så sätt att hantverkaren först ritar det valda mönstret på ett tunnt papper som han eller hon fäster på en träbit som består av tre skikt. Sedan skär han eller hon ut grundmönstret med en liten såg för att slutligen foga andra träbitar i olika naturfärger som förskönar konstverket. Mo'rraqa används både för tavlor och bruksföremål som bestickhållare, bokstöd, askar, m.m. Idag upplever trähantverket en nyblomstring i Iran och de traditionella metoderna lever vidare.  I denna utställning medverkar Gholamali Nasiri Khatamabadi som är mo'arraqa hantverkare.

Tag detta tillfälle i akt och se hur de två hantverkarna formger sina föremål. De har kommit till Stockholm bara för detta framträdande!

Hjärtligt välkomna!